+31 (0) 85 303 88 10 info@humanizedtechaward.com

A Humanized Technology example

 

Five Machines is een set van vijf prototypen die alternatieve definities van de relatie tussen mensen en machines onderzoekt. De machines hebben allemaal hun eigen functies:

  • Machine 1 wil je privacy beschermen door ruis te creëren, om zo verzamelde gegevens minder navolgbaar te maken.
  • Machine 2 verkondigt meningen terwijl hij je observeert via zijn camera.
  • Bij machine 3 draait het allemaal om het uitwisselen van energie.
  • Machine 4 zoekt naar onverwachte momenten.
  • Machine 5 heeft kennis van filosofie en probeert op een Socratische manier te debatteren

Five Machines is Humanizing Technology omdat in plaats van technologie te zien als iets dat mogelijk gevaarlijk is en de mens zal overheersen, kijkt Five Machines naar de mogelijkheden die een co-evolutie tussen mens en machine met zich mee zou kunnen brengen.

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]